Organizacja sanitariów na placu budowy

Pracodawca, który zatrudnia robotników na budowie musi zapewnić im między innymi odpowiednie warunki socjalne i higieniczne. Szczegółowe wytyczne odnoście warunków socjalnych i higienicznych można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z rozporządzeniem pracownicy powinni mieć dostęp do szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Ustawodawca nie określił w sposób ścisły rodzaju tych pomieszczeń. Można zatem wykorzystać istniejącą infrastrukturę. Problem pojawia się w momencie, kiedy na terenie budowy nie ma możliwości wykorzystania budynków. Wówczas wykorzystuje się gotowe konstrukcje przenośne dostosowane do potrzeb budowy.

Wynajem pomieszczeń

W przypadku, kiedy inwestor nie może zapewnić odpowiedniej infrastruktury powinien skorzystać z pomocy firm, które wynajmują kontenery różnego przeznaczenia oraz tych użyczających przenośne toalety. We wszystkich wypadkach należy zwrócić uwagę na to, czy przedsiębiorstwo zapewnia także ich serwis. Należy pamiętać, że organizacja zaplecza uzależniona jest przede wszystkim od liczby zatrudnianych pracowników. Na przykład kiedy jest ich więcej niż dwudziestu nie należy organizować w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Często pomijanym elementem na budowie są umywalnie. Są to pomieszczenia istotne, ponieważ praca na budowie wiąże się z zabrudzeniami. Umywalnia musi być wyposażona w umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą. Jedna umywalka powinna przypadać na pięciu pracowników.

Ustępy WC

Konieczne jest także przygotowanie toalet przenośnych niewymagających podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Każdy toi toi powinien charakteryzować się odpornością na działanie temperatur oraz uszkodzeń mechanicznych. Koniecznie musi być niewrażliwy na działanie substancji chemicznych. Warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest też atest Państwowego Zakładu Higieny. Toi toie standardowo wyposażone są w pisuar, bezodpływowy zbiornik z wentylacją, podwójny system wentylacji, zamek wewnętrzny, antypoślizgową podłogę.