Blog

Podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej jest bardzo wygodne, niestety nie zawsze możliwe. W sytuacji, kiedy z jakiś względów nieruchomość nie może zostać podłączona do istniejącej kanalizacji rozwiązaniem pozostaje wyposażenie jej w  przydomową oczyszczalnię ścieków o odpowiednich parametrach lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe i stałe, a więc popularne szambo.

Czytaj więcej...

Zbiorniki bezodpływowe zwane szambami to jeden ze sposobów pozbywania się nieczystości powstałych w gospodarstwie domowym. Wykorzystuje się je w momencie, kiedy nie ma możliwości podpięcia instalacji do sieci kanalizacyjnej oraz gdy inwestorzy, nie mogą lub nie chcą wybudować na swojej działce przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej...

W zależności od skali wykonywanych robót budowlanych plac budowy może być miejscem pracy dla kilku, a nawet kilkuset osób. Jednocześnie jest to miejsce, w którym nie zawsze mamy dostęp do bieżącej wody czy kanalizacji. Jak w takich warunkach zapewnić pracownikom odpowiednie zaplecze sanitarne? Jednym z najprostszych rozwiązań jest przenośna toaleta na budowę.   

Czytaj więcej...

Pracodawca, który zatrudnia robotników na budowie musi zapewnić im między innymi odpowiednie warunki socjalne i higieniczne. Szczegółowe wytyczne odnoście warunków socjalnych i higienicznych można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Czytaj więcej...

Toaleta przenośna to rozwiązanie, z którego możemy skorzystać wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie zaplecza sanitarnego bez przyłączenia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Przenośne WC doskonale sprawdza się więc podczas imprez masowych, na górskich szlakach (z toalet przenośnych możemy skorzystać m.in. w drodze na Morsie Oko w Tatrach), a także na placach budowy.

Czytaj więcej...

Toalety przenośne są niezwykle popularne ze względu na swoją mobilność i fakt, że nie wymagają podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej sprawdzają się zarówno na placach budowy, parkingach, stacjach benzynowych, a także podczas imprez masowych, festynów, koncertów i w wielu innych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości ze skorzystania ze zwykłej łazienki.

Czytaj więcej...

Podkategorie