Blog

Pracodawca, który zatrudnia robotników na budowie musi zapewnić im między innymi odpowiednie warunki socjalne i higieniczne. Szczegółowe wytyczne odnoście warunków socjalnych i higienicznych można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Czytaj więcej...

Posiadanie szczelnego zbiornika na nieczystości, czyli szamba, wiąże się z koniecznością odbioru zgromadzonych w nim ścieków. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Czytaj więcej...

Toalety przenośne są niezwykle popularne ze względu na swoją mobilność i fakt, że nie wymagają podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej sprawdzają się zarówno na placach budowy, parkingach, stacjach benzynowych, a także podczas imprez masowych, festynów, koncertów i w wielu innych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości ze skorzystania ze zwykłej łazienki.

Czytaj więcej...

W trakcie remontu lub budowy domu, należy liczyć się z tym, że po zakończeniu prac na terenie budowy pozostanie pewna ilość  odpadów budowlanych. Gruzu nie można oczywiście wyrzucić bezpośrednio do pojemnika na śmieci. Warto podkreślić, że gruz budowlany stanowi zupełnie inną kategorię śmieci niż, np. odpady komunalne. Prawo zabrania składowania go na własnej posesji i szczegółowo reguluje sposób postępowania z niestandardowymi odpadami po remoncie, modernizacji budynku i innych pracach budowlanych. Według przepisów należy zamówić specjalny kontener na gruz. Na rynku znaleźć można wiele firm, które udostępniają pojemniki na odpady budowlane, a nawet zajmują się ich utylizacją.

Czytaj więcej...

Podkategorie