W obecnych czasach systemy kanalizacji są tak zaprojektowane, aby zapewnić swobodny dostęp do instalacji budynkom nie tylko na terenie miasta, ale także poza aglomeracją miejską. Mimo tak rozwiniętej infrastruktury nie wszystkie domy mają dostęp do sieci kanalizacyjnej, co wymusza na właścicielach nieruchomości konieczność montażu przydomowego szamba. Do ich obowiązków należy również dbanie o regularne usuwanie nieczystości. Jak często trzeba to robić i o czym pamiętać?

Kiedy opróżniać szambo?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak często wywozić szambo, gdyż wszystko zależy od pojemności zbiornika oraz liczby użytkowników. Nie zawsze jednak zamontowanie większego zbiornika może ograniczyć częstotliwość wizyt wozu asenizacyjnego, gdyż długie przetrzymywanie nieczystości może powodować wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów, a także produkowanie groźnego metanu. Zaleca się więc, aby szambo opróżniać średnio co 2 tygodnie, bez względu na ilość nagromadzonych nieczystości.

Zapotrzebowanie na wywóz szamba można również łatwo obliczyć. Znając pojemność zbiornika oraz przyjmując, że jedna osoba zużywa średnio 150-200 l wody dziennie, można oszacować termin kolejnej wizyty szambiarki. Przy dużym zbiorniku, gdzie nie ma ryzyka, że nieczystości się wyleją, można nawiązać stałą współpracę z firmą zajmującą się wywozem nieczystości. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie, gdyż szambiarka będzie regularnie przyjeżdżać po odbiór w określonym terminie co 14-30 dni.

Zasady opróżniania szamba

Na właścicielach posesji stoi obowiązek umożliwienia łatwego dostępu do szamba oraz pamiętanie o jego regularnym opróżnianiu. Ma to znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego, ale także dla komfortu mieszkańców. Średnio po 4 tygodniach nagromadzone ścieki zaczynają fermentować, co jest powodem wydobywania się nieprzyjemnych zapachów, które mogą być uciążliwe dla sąsiadów. Z tego powodu zaleca się wywóz szamba średnio co 4 tygodnie. O czym jeszcze pamiętać?

  • Przygotuj dogodny dojazd dla szambiarki, usuń z pobliża kanału niepotrzebne przedmioty, które mogą utrudnić manewrowanie wozem asenizacyjnym.
  • Stosuj biopreparaty do szamba, które zneutralizują nieprzyjemne zapachy oraz ułatwią rozkład związków organicznych.
  • Po każdym opróżnieniu szamba pamiętaj, aby zabezpieczyć kanał stabilną pokrywą.
  • Regularnie sprawdzaj poziom nieczystości w zbiorniku. Możesz do tego użyć specjalnych czujników, które będą sygnalizować konieczność wezwania szambiarki.

Należy mieć na uwadze, że zużycie wody może się różnić w niektórych okresach roku, dlatego konieczne będzie częstsze korzystanie z usług wozu asenizacyjnego. Zazwyczaj w sezonie letnim zbiornik szybciej się zapełnia ze względu na częstsze prysznice spowodowane wysokimi temperaturami i większe zużycie wody. Dodatkowo warto zdecydować się na podpisanie umowy na stały wywóz ścieków, aby mieć pewność, że opróżnienie szamba nie opóźni się ze względu na brak dostępnych terminów.