W trakcie remontu lub budowy domu, należy liczyć się z tym, że po zakończeniu prac na terenie budowy pozostanie pewna ilość  odpadów budowlanych. Gruzu nie można oczywiście wyrzucić bezpośrednio do pojemnika na śmieci. Warto podkreślić, że gruz budowlany stanowi zupełnie inną kategorię śmieci niż, np. odpady komunalne. Prawo zabrania składowania go na własnej posesji i szczegółowo reguluje sposób postępowania z niestandardowymi odpadami po remoncie, modernizacji budynku i innych pracach budowlanych. Według przepisów należy zamówić specjalny kontener na gruz. Na rynku znaleźć można wiele firm, które udostępniają pojemniki na odpady budowlane, a nawet zajmują się ich utylizacją.

 

Jaki kontener na gruz wybrać?

Nim zamówimy kontener należy zdecydować się na wielkość pojemnika oraz jego rodzaj. Ważne jest również określenie czy ma być on przeznaczony jedynie na gruz czy na odpady zmieszane. Wybierając pojemnik, trzeba ustalić także jakiej wielkości ma być kontener. Na rynku znaleźć można zarówno mniejsze, jak i bardzo duże kontenery, przy czym oczywiście cena wywozu gruzu różni się w zależności od wielkości pojemnika i wagi załadunku. Określić należy również, czy kontener zostanie załadowany od razu, czy też ma pozostać na miejscu przez kilka dni. Warto pamiętać, że jeżeli pojemnik będzie ustawiony na ulicy, a co za tym idzie zajmie fragment jezdni, przed jego ustawieniem należy zdobyć zezwolenie od urzędu, któremu podlega droga.

Nie tylko gruz

Podczas remontów czy prac rozbiórkowych powstają również inne odpady budowlane, które posiadają klasyfikujący kod z grupy 17. Mieszczą się w tej kategorii nie tylko odpady z betonu czy gruz, ale również odpady ceramiczne, takie jak elementy wyposażenia łazienki – glazura, terakota, płytki ceramiczne, a także elementy armatury. Jako gruz zanieczyszczony klasyfikujemy gruz wymieszany z wszelkimi elementami demontażu innymi, niż te wymienione powyżej. Należą do nich kartony, profile metalowe, worki po materiałach budowlanych, styropian czy szkło.